Strategia industriei miniere pentru perioada 2010-2035

STRATEGIA INDUSTRIEI MINIERE PENTRU PERIOADA 2010-2035

Care sunt principalele obiective ale strategiei privitoare la resursele de apa minerala naturala din Romania, in perioada 2010 – 2035:

1. Obiectivul general al strategiei

Obiectivul general al strategiei sectorului minier îl constituie valorificarea produselor miniere în conditiile pietei libere, in concordanta cu obiectivele politice comunitare din domeniul mediului, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.

2. Strategia europeana cu privire la resursele minerale

Statele membre ale UE au nevoie de o strategie pe termen mediu si lung cu privire la industria miniera în general si a sectorului neenergetic în special, având în vedere ca statele UE îsi asigura în prezent, într-o pondere redusa necesarul din productia proprie, iar nevoile sunt mereu în crestere. De asemenea, componenta economica atrage si componenta sociala, ca un factor de dezvoltare a comunitatilor locale, în special a celor monoindustriale, în contextul dezvoltarii regionale durabile în Europa.

3. Structura sectorului de exploatare aresurselor de apa minerala naturala :

În acest sector, îsi desfasoara activitatea 1 societate nationala, respectiv SNAM Bucuresti si un numar de 28 operatori economici cu capital .

Societatea Nationala a Apelor Minerale gestioneaza perimetrele si sursele de apa minerala aflate sub licenta, iar activitatea de îmbuteliere apartine în integralitate sectorului privat. 

Piata apei minerale in perioada 2006 – 2010 se prezinta astfel:

ProdusulU.M. 2006200720082009
2010
Apa minerala naturalalitri / locintern46,655,255,654,647,8

Evolutia productiei miniere în perioada 2006 – 2010 este prezentata în tabelul urmator:

ProdusulU.M.20062007200820092010
Ape mineralemil. litri1.0251.2151.2241.1481.004

4. Cadrul institutional este constituit din:

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, institutie publica, care elaboreaza politica Guvernului în domeniul minier, asigura administrarea proprietatii publice în domeniul resurselor minerale si isi asuma toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar a statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea si, dupa caz, lichidarea societatilor comerciale si ale companiilor nationale aflate în portofoliul sau;

Agentia Româna pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale (ARDDZI), responsabila pentru dezvoltarea durabila a zonelor afectate de restructurarea industriala si promovarea de noi proiecte în scopul utilizarii resurselor si potentialului economico-social.
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), ca autoritate competenta pentru gestionarea în numele statului a bazei de resurse minerale ale tarii.
Deasemenea cadrul legislativ este reprezentat prin Constitutia României, respectiv, prin Legea minelor nr. 85/2003 si a actelor normative emise în aplicarea acesteia.

5. Situatia cheltuielilor de capital
Situatia cheltuielilor de capital în perioada 2004 – 2010 se prezinta astfel: 

Ape mineraleTOTAL, din caremil. lei0,30,40,30,30,6  
– alocatii bugetaremil. lei  

5. Prioritati ale strategiei

Actiunile prezentate detaliat în strategie sunt orientate pe termen scurt, mediu si lung, în functie de urmatoarele prioritati pentru ape minerale naturale: restructurarea si privatizarea în corelare cu modificarile legislative în domeniu.

6. Politici pentru realizarea principalelor obiective

Printre masurile prezentate, amintim:

A.Revizuirea cadrului legislativ, în domeniul sectorului minier, în vederea perfectionarii acestuia

  • implementarea unui cadru de reglementare previzibil si favorabil, care sa sporeasca atractivitatea pentru potentialii investitori privati in a investi in sectorul minier;
  • simplificarea procedurilor administrative de acordare a licentelor si permiselor miniere, inclusiv prin renuntarea, in cazul licentelor de exploatare, la necesitatea aprobarii lor prin hotarare de Guvern;
  • modificarea si completarea Legii Minelor 85/2003;
  • elaborarea si promovarea Legii Apelor Minerale si a actelor normative pentru aplicarea acesteia

B.Reorganizarea institutiilor publice implicate în dezvoltarea sectorului minier

Este necesara îmbunatatirea capacitatii institututiilor publice implicate în administrarea si monitorizarea activitatilor miniere, acordându-se o atentie sporita relatiei cu sectorul privat. În acest sens sunt necesare:

  • înfiintarea Autoritatii Miniere, organism cu rolul de reglementare, organizare si control la nivel national a activitatilor din sectorul minier;
  • separarea clara a atributiilor si prerogativelor intre sectorul public si sectorul privat, in vederea punerii in valoare in mod cat mai eficient a rolului statului de administrator si de regulator in domeniul resurselor minerale, in detrimentul rolului sau de operator minier;
  • utilizarea durabila a resurselor naturale prin integrarea protectiei mediului si a conservarii naturii în politicile sectoriale. Aceasta integrare este extrem de importanta în domenii precum utilizarea terenurilor, dezvoltarea rurala, utilizarea durabila a resurselor de apa, managementul deseurilor si siguranta mediului, precum si dezvoltarea regionala si a asezarilor umane si amenajarea teritoriului;

Ministerului Economiei îi revine responsabilitatea urmaririi implementarii reformei în sectorul minier în scopul atingerii rentabilitatii financiare a unitatilor de exploatare.

Problemele sociale din regiunile afectate de restructurare sunt consecinta specificitatii activitatilor economice care au fost desfasurate de-a lungul timpului în zonele miniere, caracterului eterogen al populatiei, resurselor limitate care sa asigure alte dezvoltari economice decât cele existente si adaptarii lente la schimbare.

EVOLUTIA NUMARULUI DE SALARIATI LA MINELE DIN SECTORUL DE STAT ÎN PERIOADA 2009-2020

SECTORUL APE MINERALE *)a142150151152155160
b
c142150151152155160

Leave A Comment