Puritatea originară a apei minerale naturale

Se vehiculează tot mai des noţiunea de puritate a apei. Dar ce înseamnă o apă pură şi care sunt criteriile de definire a acesteia? De ce puritatea este foarte importantă în cazul apelor minerale naturale? Care sunt cauzele care conferă apelor minerale naturale o puritate originară deosebită?

În general, printr-o apă pură se înţelege o apă care nu conţine substanţe poluante, respectiv acele substanţe nedorite, provenite din activităţi industriale, agricole sau casnice şi care pot fi dăunătoare sănătăţii. În cazul apelor potabile ordinare, de cele mai multe ori, aceste substanţe poluante sunt eliminate prin diferite mijloace de tratare, obţinându-se astfel o purificare artificială a apei.

Apele minerale naturale au cele mai restrictive criterii de puritate. Aceste ape nu pot fi tratate, astfel încât ele trebuie să îndeplinească criteriile de puritate în mod natural, la sursă, caracteristică ce se numeşte “puritate originară”. Legislaţia prevede explicit indicatorii (substanţele poluante) care definesc puritatea originară, indicatori care se pot împarţi în trei mari categorii:

  • Indicatori care provin exclusiv din activităţi antropice precum industria chimică, petro-chimică sau farmaceutică şi sunt reprezentaţi de: solvenţi organici, dezinfectanţi, agenţi frigorifici, agenţi proveniţi din arderea hidrocarburilor, din industria farmaceutică, precum şi cei utilizaţi în agricultură pe post de ierbicide, insecticide, fungicide, etc. Aceşti indicatori trebuie să lipsească în totalitate din apa minerală, prin consecinţă concentraţia lor în apă trebuie să fie practic “0”, sau mai corect spus, cât mai aproape de limita de detecţie a aparaturii de laborator.
  • Indicatori care pot apărea şi în mod natural în apa subterană(în principal ca urmare a reacţiei acesteia cu rocile din profunzime), dar care pot avea în acelaşi timp şi originea într-un fenomen de poluare de la suprafaţă. Este vorba aici despre amoniu, fenoli, fluorantren, oxidabilitate, etc. Aceşti indicatoripot fi consideraţi indicatori de puritate doar dacă depăşesc anumite valori. Este vorba de valorile în care aceştia se găsesc în mod natural în apele subterane sau de valorile de concentraţie de la care respectivul compus poate reprezenta un pericol pentru sănătatea umană. În această categorie pot fi încadraţi şi nitraţii sau nitriţii din apă, deşi lista oficială a indicatorilor de puritate originară a apelor minerale nu îi menţionează în mod explicit.
  • Indicatori microbiologici.

Care sunt cauzele care conferă apelor minerale acestă puritate originară deosebită?

Principala cauză o constituie procesul natural de purificare şi filtrare, care are loc în „laboratoarele subterane” din adancul pământului, în urma lungului circuit al apei prin diferitele formaţiuni geologice. Acest parcurs subteran poate să dureze zeci, sute şi chiar mii de ani. În acest caz, de multe ori, apele minerale provin din precipitaţii care au căzut în perioadă preindustrială, ele însele, la origine, fiind lipsite de urme ale unor activităţi economice cu efect poluant sau ale experienţelor nucleare desfăşurate în atmosferă.

Pentru o siguranţă sporită şi pentru a asigura o sustenabilitate pe termen lung a purităţii originare a apei minerale, natura este ajutată de om, prin obligativitatea instituirii unor perimetre de protecţie în jurul surselor de apă minerală.

Leave A Comment