În ce măsură reprezintă nitrații un indicator de puritate a apei minerale naturale?

În anumite cazuri, nitraţii pot reprezenta un indicator util pentru caracterizarea purității unei ape subterane. Utilizarea lor este eficientă, deci recomandată, doar pentru cazurile în care nitraţii din apa subterană îşi au originea într-o contaminare a apei cu produse chimice de la suprafaţă, provenite din activităţi agricole sau industriale.

Este cunoscut faptul că apele subterane pot conţine şi în mod natural o anumită cantitate de nitraţi, proveniţi în general din reacţia apei cu formaţiunile geologice din profunzime. Doar peste această cantitate, denumită “fond natural”, se ia de obicei în calcul o eventuală poluare a apei cu nitraţi de la suprafaţă.

Dar cum poate fi stabilit “fondul natural” al nitraţilor din apele subterane? Pentru aceasta, cercetătorii au luat în considerare mii de analize ale apelor subterane provenite din mai multe zone ale pământului. S-a stabilit astfel că și apele cu un înalt grad de puritate care își au originea în izvoare naturale apărute în zone izolate, la zeci de kilometri de orice așezare sau activitate umană (agricolă sau industrială), pot prezenta în mod natural o concentrație de nitrati de până 9 mg/l. Majoritatea studiilor întreprinse în vederea stabilirii gradului de poluare ale apelor subterane cu nitrati se raportează la aceast “fond natural”, de 9 mg/l (sau chiar 18 mg/l dupa alti specialiști). Doar la valori mai mari ale nitraţilor din apă putem vorbi despre nitrat ca indicator de puritate a apei.

Peste 95% dintre apele minerale naturale îmbuteliate au un conţinut sub valoarea “fondului natural”. Rezultă de aici că utilizarea nitratului ca indicator de puritate pentru apele minerale naturale este în mare parte nerelevantă. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care legislaţia europeană în domeniu, nu include nitratul în cadrul indicatorilor privind puritatea originară a apei.

Notă:Atenție la o confuzie des întâlnită! În legislația și literatura americană conținutul apei in nitrați se exprimă în mg/l NO3-N (doar azotul din nitrați), spre deosebire de Europa unde se exprimă în mg/l NO3 (total nitrați). Pentru a face echivalența cu Europa, trebuie să înmulțim valorile din legislația americană cu 4,5.

Leave A Comment