1B. HG 621/2005 revizuita prin HG 247/2011 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje